Naschoolse ac...

 • Volg ons

slider-vervolg

In het kader van de brede talentontwikkeling doet de Multatulischool veel. Tijdens school en als naschoolse activiteiten.

Activiteiten onder schooltijd:

schooltuinenSchooltuinen

Elk jaar (vanaf januari) gaan de leerlingen van groep 6 naar de schooltuinen. Hier krijgen ze les in zaaien, wieden, onderhouden en oogsten van verschillende groenten en bloemen. De kinderen mogen de oogst mee naar huis nemen. De lessen gaan door in groep 7, totdat alles uit de grond is en de tuintjes winterklaar zijn gemaakt.

Moestuinen binnentuin

In onze binnentuin heeft iedere groep zijn eigen bak met een moestuin. Ieder jaar worden hier verschillende groentes geplant. Zo is er een groep die zijn eigen salade gaat maken of een groentes verbouwd voor het maken van een soep. Ook hebben we een kruidentuin en natuurlijk komen er in het voorjaar bloembollen met narcissen, krokussen en tulpen uit.

Schoolzwemmen

De leerlingen van groep 5 gaan één keer in de week zwemmen in het zwembad en kunnen dan hun A, B of C diploma halen. Kinderen die bij de aanvang van groep 5 een zwemdiploma hebben, zwemmen een half jaar mee. Kinderen zonder diploma hebben een jaar lang zwemles. Kinderen die na dit jaar nog geen A-diploma hebben gehaald worden in de vakanties uitgenodigd om deel te nemen aan vakantie-spoed-cursussen om zo alsnog hun diploma te bemachtigen.

Amsterdam heeft als doel dat 95% van de leerlingen in groep 8 hun zwemdiploma A hebben.

Boerderijbezoek

De leerlingen van groep 4 brengen een dag onder schooltijd door op de geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Geitenboerderij Riddammerhoeve.

Daar werken ze daadwerkelijk mee; ze helpen de geiten melken, dieren verzorgen, eieren rapen, enzovoort. Daarnaast krijgen ze een kijkje in de kaasmakerij. Opzet van de dag is dat kinderen de relatie leggen tussen het werk op de boerderij en het dagelijkse eten op hun bord.

Verkeersdiploma

De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretische verkeersexamen en in groep 8 aan het praktijkexamen.

Bliksemstage

JINC organiseert voor de kinderen van groep 8 bedrijven-bezoek-dagen, de zogenoemde “bliksemstage”. De kinderen krijgen een rondleiding op een bedrijf en mogen kleine hand- en spandiensten verrichten. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de organisatie van een bedrijf en een kijkje achter de schermen.

Cultuurplan

Op onze school werken we met een cultuurplan. Naast bovenstaande activiteiten vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen gedurende hun basisschooltijd kennis maken met verschillende culturele activiteiten, zoals dans , theater , beeldende vorming e.d.. Onze doelstellingen zijn vastgelegd in een 8 jaren plan, waarin we beschrijven wat we de kinderen in 8 basisschooljaren willen aanbieden.

Muziekonderwijs en Beeldende vorming nemen hier een grote plek in. Voor deze disciplines hebben we vakdocenten in dienst en krijgen de kinderen meerdere activiteiten per jaar aangeboden.

Daarnaast komen de kinderen in alle grote musea van Amsterdam. Deze bezoeken zijn veelal gekoppeld aan de thema’s die in de lessen aan bod komen.

Elke groep gaat 1 of 2 keer per jaar naar een culturele instelling. Voorbeelden van culturele instellingen zijn:

 1. cultuurRijksmuseum
 2. Podium Mozaiek
 3. Concertgebouw
 4. Van Goghmuseum
 5. Nemo
 6. Scheepvaartmuseum
 7. Muiderslot
 8. Grachtenvaart
 9. Meervaart
 10. Tropenmuseum
 11. Hermitage

Overige activiteiten

Kinderboekenweek

Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober wordt er veel aandacht besteed aan het kinderboekenweekthema.
De Kinderboekenweek wordt afgesloten met een presentatie, waaraan kinderen uit alle groepen meedoen.

Fotograaf

1x per jaar komt de schoolfotograaf langs. Zij maakt foto’s van de groepen, de kinderen individueel en de broertjes en zusjes samen.

Sinterklaas

Sinterklaas en zijn Pieten hebben elk jaar opnieuw weer tijd om onze school met een bezoek te vereren. Op deze ochtend halen we met de hele school Sinterklaas binnen.
De groepen 1 t/m 4 vieren het feest samen in de aula. De hogere groepen vieren het in de klas met surprises.

Kerstdiner

Alle kinderen vieren met de leerkrachten het jaarlijkse Kerstdiner. Dit vindt plaats ’s middags vanaf 17:00 uur tot 18:30 uur Dankzij de hulp van veel ouders, die voor lekkere hapjes zorgen, is dit altijd een groot succes.

Suikerfeest

Rond het Suikerfeest vieren wij vanaf dit schooljaar op school ons eigen Suikerfeest met allerlei lekkere hapjes.

Voorjaarsontbijt en Paaswei

Rond Pasen hebben de groepen 3 t/m 8 een voorjaarsontbijt. De kinderen van groep 1 en 2 hebben Paaswei. In de aula gaan de allerjongsten dan op zoek naar eieren.

Nationale Voorleesdagen

In januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Op die dagen wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen en leesbeleving. De juffen en meesters lezen meer voor dan normaal en het zou zo maar kunnen dat er andere mensen komen voorlezen.

Schoolbreed project

In het voorjaar behandelen we een thema. Dit thema wordt afgesloten met een programma samengesteld uit o.a. presentaties van kinderen uit verschillende groepen in de aula.

Voorlichting politie

In samenwerking met de politie wordt er in een aantal groepen voorlichting gegeven over de politie, vuurwerk en veiligheid.

Wandel4daagse

Onze school doet mee aan de wandel4daagse van Amsterdam West. Deze vindt plaats van 12-15 juni 2017. De inschrijving wordt verzorgd door de ouderraad.

Koningsspelen, Sport en Olympische dagen

Onze school doet mee met de koningsspelen in april. Dit is voor de groepen 1 tot en met 4 een soort sport/spelletjesdag in en om de school. Voor de hogere groepen een sportdag met andere scholen meestal in de Blauw Wit hal. De groepen 7 doen ieder jaar ook nog mee met de Amsterdams Olympische dagen. De groepen 8 hebben een strandsportdag tijdens hun schoolkamp.

Schoolreisjes

Alle kinderen gaan jaarlijks op schoolreisje. Dit kan een bestemming zijn naar een pretpark, activiteitenpark of anderszins. Kleuters binnengekomen ná de meivakantie gaan nog niet mee.

Schoolkamp

In groep 8 gaan de kinderen 3 dagen op schoolkamp. Dit vindt plaats in een mooi kamphuis in de duinen van Schoorl. We verwachten dan alle kinderen meegaan, aangezien het een onderdeel is van de afsluiting van hun basisschooltijd.

Zomerfeest

In de laatste schoolweek vindt het zomerfeest plaats. Op de pleinen rond het school zijn allerlei activiteiten voor kinderen. Dit alles in een feestelijke stemming, om het schooljaar af te sluiten. Dit feest wordt door de ouderraad en school samen georganiseerd.

Naschoolse activiteiten

Voor alle leerlingen van onze school bieden wij een speels, prikkelend en leerzaam aanbod aan naschoolse activiteiten aan. De activiteiten zijn heel afwisselend. Zo zijn er activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, expressie, techniek, creatief en natuur en milieu. In de laatste les, na een periode van 8 weken is er een presentatie voor de ouders.

Lukida 

Lukida organiseert voor onze school de culturele naschoolse activtiteiten. De organisatie LUKIDA wordt geleidt door Jesse Dijksman. Voor de naschoolse activiteiten kunnen alle kinderen zich inschrijven, maar per activiteit zijn er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We proberen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle kinderen, maar kunnen helaas niet voorkomen dat kinderen teleurgesteld zullen worden. Ook als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, kan hij /zij meedoen. Vanuit het Stadsdeel hebben we (en alle scholen in West) de opdracht gekregen inkomensafhankelijke ouderbijdragen te vragen.

De volgende bijdragen zullen worden gevraagd:

Stadspastarief: € 1,00 per les
Inkomens tot € 25.000: € 1,50 per les
Inkomens tussen € 25.000 – € 41.000: € 2,00 per les
Inkomens > € 41.000: € 3,00 per les

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 1. Theaterles
 2. Kinderkookfestijn
 3. Afrikaanse dans
 4. Circusles
 5. Kinderpersbureau
 6. Judoles
 7. Gipslab
 8. Floggen en filmen
 9. Orientatiecursus gitaar
 10. Kloddervos (schilderen)
 11. Tennisles
 12. Binnen – buiten (op zoek in de natuur)
 13. Stop motion filmpjes maken
 14. Chinese bloemendans
 15. Sport- en spelles
 16. Rapmusical
 17. En nog veeeeeel meer!

West Beweegt:

West Beweegt organiseert namens de gemeente het naschoolse sportaanbod op onze school. Het aanbod wisselt per periode. Er zijn verschillende sportclinics te volgen, b.v.: atletiek, volleybal, voetbal, judo, basketbal, tennis of sport en spel. Inschrijving gaat via inschrijfformulieren of digitaal. Informatie hierover is op school te verkrijgen.

Huiswerkbegeleiding / Sociale vaardigheden

Voor onze leerlingen van groep 7 en 8 is er de mogelijkheid om onder begeleiding van studenten eenmaal in de week huiswerk te maken na schooltijd. Deze studenten zijn van de organisatie SKC (stichting kennis en cohesie). Zij geven huiswerkbegeleiding en begeleiden in het mentor project. Dit project geeft begeleiding in huiswerkplannen en de overstap naar de middelbare school. Inschrijven gaat via school.

Kinderpersbureau

In september 2015 is een kinderpersbureau gestart op de Multatulischool. In het kinderpersbureau geven kinderen hun kijk op de school, de omgeving en hun wereld. Als echte journalisten leggen ze deze ervaringen vast op hun eigen website of middels andere digitale wegen zoals You-tube, Instagram, Facebook. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich aanmelden voor het kinderpersbureau. Er kunnen gemiddeld 12 leerlingen deelnemen.

Het kinderpersbureau wordt geleid door Boy van Rossum, en is te volgen op: www.multatulicollege.nl