Naschoolse ac...

 • Volg ons

slider-vervolg

Naschoolse activiteiten

In het kader van de brede talentontwikkeling biedt de Multatulischool vele naschoolse activiteiten waar onze leerlingen zich voor op kunnen geven.

Er zijn 4 grote aanbieders van activiteiten op school:

Lukida :  Cultuur- en Natuuractiviteiten  – groep 1-8

West Beweegt: Sportactiviteiten  – groep 1-8

Muziekcentrum  Aslan: Muzieklessen  – groep 1-8

SKC (Stichting Kennis en Cohesie): Huiswerkbegeleiding  – groep 7-8

Voorbeelden van activiteiten:

 • Theaterles
 • Kinderkookfestijn
 • Afrikaanse dans
 • Circusles
 • Kinderpersbureau
 • Judoles
 • Gipslab
 • Floggen en filmen
 • Orientatiecursus gitaar
 • Kloddervos (schilderen)
 • Tennisles
 • Binnen – buiten (op zoek in de natuur)
 • Stop motion filmpjes maken
 • Chinese bloemendans
 • Sport- en spelles
 • Rapmusical
 • En nog veeeeeel meer!

Hoe werkt het:

De aanbieders zorgen voor inschrijfformulieren. Hiermee kunnen de kinderen (met toestemming van de ouders) zich opgeven voor een activiteit. De aanbieders  bekijken in overleg met de school welke kinderen deel kunnen nemen. We willen als school bereiken dat alle kinderen in ieder geval 1-2 x met een activiteit mee kunnen doen per schooljaar. Mocht het deelnemersaantal het toelaten, dan kan het vaker zijn.

Kosten:

Afhankelijk van subsidieregelingen kunnen er kosten verbonden zijn aan deze activiteiten. Deze kosten zijn inkomensafhankelijk. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Stadspas : € 1,00 per les
Bruto jaarinkomen tot 25.000,-: € 1,50 per les
Bruto jaarinkomen € 25.000,- € 4: € 2,00 per les
Bruto jaarinkomen boven € 41.000: € 3,00 per les

Organisatorisch

De naschoolse activiteiten zijn altijd aansluitend op de schooltijden. De leerkrachten zorgen dat de kinderen van de klas naar de activiteit worden overgebracht. Na de activiteit halen de ouders de kinderen op, of de naschoolse opvang haalt de kinderen op. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met Impuls, onze naschoolse opvang aanbieder.